O nas

Stowarzyszenie Twórców dla Rzeczypospolitej powstało w roku 2010 z inicjatywy grupy filmowców skupionych wokół reżysera Jerzego Zalewskiego. Wśród inicjodawców i założycieli był także jeden z najwybitniejszych polskich pisarzy, zmarły niestety przed paru laty, Marek Nowakowski. Obok filmowców członkami stowarzyszenia są pisarze, dziennikarze, publicyści i naukowcy.

Rok 2010 był rokiem dramatycznie trudnym, naznaczonym tragedią smoleńską. To ta tragedia była impulsem do zorganizowania się, połączenia sił, do większej środowiskowej solidarności. Patriotycznie nastawieni twórcy byli wówczas marginalizowani, usuwani z mediów publicznych, piętnowani. W szczególnie trudnej sytuacji byli filmowcy, którzy w coraz większym stopniu byli ograniczani w możliwości wykonywania swojego zawodu. Stowarzyszenie zostało powołane do życia, by solidarnie bronić interesów i wolności twórców oraz patriotycznych wartości. Idee nas łączącą oddaje nazwa. Jego członkowie to twórcy, którzy chcą wzmacniać polską suwerenność i polską tożsamość, którzy swoją twórczość pojmują jako pracę dla Rzeczpospolitej.

Jednym z pierwszych przedsięwzięć STdR była organizacja serii dyskusji, które odbywały się w warszawskim Klubie Hybrydy i były poświęcone kluczowym problemom Polski. Stowarzyszenie organizowało także pokazy filmów w Niemczech. Zabierało głos w sprawach publicznych. Od 2014 przez kolejne pięć lat Stowarzyszenie organizowało duże międzynarodowe konferencje w ramach Festiwalu Kultury Rzeczpospolitej, który odbywał się w Przemyślu. Od 2015 patronat nad tym cyklem konferencji objął Prezydent RP. Od 2015 jego członkowie służą zarządzającym polską kulturą swoją wiedzą ekspercką.