Dotychczasowa działalność

29styczeń piątek
Debata online

Pierwsza debata z cyklu o przyszłości Europy pt. „Zielony Ład” – jak racjonalnie chronić środowisko? Oikofilia konserwatyzmu.

Time: piątek, 29 stycznia 2021 14:00 - 17:00 / Warszawa
Kwestia ochrona klimatu stała się jednym z najbardziej dyskutowanych problemów współczesności, z ogromnymi konsekwencjami politycznymi i gospodarczymi. Polityka klimatyczna Unii w decydujący sposób określa dziś jej politykę energetyczną, a tym samym również gospodarczą. Unia stale podwyższa swoje cele klimatyczne, licząc, że świat pójdzie za jej przykładem. Dążenie do tych celów ma jednocześnie łączyć się z […]
Szczegóły Wstęp wolny
26luty piątek
Debata online

„Forma polityczna Europy: federacja czy konfederacja, państwa narodowe czy imperium”

Time: piątek, 26 lutego 2021 14:00 - 17:00
W Europie – rozumianej w sensie geograficznym –  istniało na przestrzeni wieków wiele zmiennych form politycznych. Kiedyś południową część Europy zajmowało Cesarstwo Rzymskie, resztę Europy zamieszkiwały „barbarzyńskie ludy” – celtyckie, germańskie i słowiańskie. Potem pod wpływem idei „odnowy imperium” rozwinęło Święte Cesarstwo Rzymskie, będące polityczna formą „Communitas Christiana”, którą tworzyły chrześcijańskie państwa europejskie. Od 17 […]
Szczegóły Wstęp wolny
05marzec piątek
Debata online

Debata pt. „Europa w czasach zarazy. Konsekwencje społeczne, kulturowe i polityczne pandemii”

Time: piątek, 5 marca 2021 14:00 - 17:00
Pandemia zachwiała wieloma pewnikami naszego życia społecznego i politycznego,  między innymi ujawniła podziały pokoleniowe i społeczne, postawiła na nowo pytanie o funkcje granic narodowych oraz granic wolności jednostki. Debata ma zainicjować ściślejszą współpracę polskich naukowców i intelektualistów z grupą badaczy z Gruzji i Niemiec. Chodzi w niej o porównanie spojrzeń na Europę i jej problemy […]
Szczegóły Wstęp wolny
26marzec piątek
Debata online

Debata pt.”Plan odbudowy gospodarki europejskiej i jego konsekwencje dla politycznej przyszłości Europy”

Time: piątek, 26 marca 2021 14:00 - 17:00
Komisja Europejska przekonuje, że nowy długoterminowy budżet UE w połączeniu z Next Generation EU, tymczasowym instrumentem o wartości 750 mld euro pobudzającym ożywienie gospodarki, uczyni Europę bardziej przyjazną dla środowiska, bardziej cyfrową, odporniejszą na kryzysy, lepiej przygotowaną na obecne i przyszłe wyzwania. Łączna kwota 1,8 bln euro ma pomóc odbudować gospodarkę Europy po kryzysie wywołanym […]
Szczegóły Wstęp wolny
30kwiecień piątek
Debata online

Współczesna wojna kulturowa Europy – chrześcijaństwo kontra współczesny humanizm, „kultura anihilacji” versus „kultura afirmacji”

Time: piątek, 30 kwietnia 2021 16:00 - 19:00
https://youtu.be/54q0kNSAATc Europą – podobnie jak całym światem zachodnim – wstrząsają konflikty na tle wartości, stosunku do narodowej przeszłości czy modelu życia społecznego. Spór ten w swej najgłębszej warstwie dotyczy rozumienia człowieka i kondycji ludzkiej. Czy mamy do czynienia z nową fazą rewolucji 1968 r.? Czy współczesna Europa całkowicie zerwała ze swoim chrześcijańskim dziedzictwem – czy […]
Szczegóły Wstęp wolny
11czerwiec piątek
Debata online

Kapitał i narodowość. Społeczne i kulturowe skutki globalizacji – czy mamy do czynienia ze zmianą paradygmatu?

Time: piątek, 11 czerwca 2021 14:00 - 17:00
https://youtu.be/6R5Eucai-Xs W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, gdy dokonywała się transformacja ustrojowa w Europie Środkowo-Wschodniej w ekonomii dominował neoliberalizm, który wpływał na działania podejmowane przez takich polityków, jak Ronald Reagan czy Margaret Thatcher.  Reformy miały polegać na prywatyzacji, wzmacnianiu wolnej konkurencji, minimalizowaniu roli państwa, ograniczeniu polityki społecznej oraz redystrybucji. Była to reakcja na nadmierną rozbudowę państwa […]
Szczegóły Wstęp wolny
09lipiec piątek
Debata online

Narody i ład polityczny Europy. Czy możliwy jest „naród europejski”?

Time: piątek, 9 lipca 2021 14:00 - 17:00
Badacze świadomości i więzi narodowej nie są zgodni co do tego, od kiedy możemy mówić o narodach europejskich. Jedni twierdzą, że naród jest naturalną, odwieczną – a w każdym razie prastarą – formą zbiorowego istnienia. Inni sądzą, że jest on późnym produktem procesów modernizacyjnych. Te spory o genezę przekładają się na spory o przyszłość – […]
Szczegóły Wstęp wolny
08październik piątek
Debata online

Imigracja i granice „otwartego społeczeństwa”

Time: piątek, 8 października 2021 14:00 - 17:00
Sytuacja na granicy Polski z Białorusią nie tylko pokazała, jak realne i bliskie jest zagrożenie wojną hybrydową, lecz uświadomiła nam, że  nacisk imigracyjny na Europę dotyczy także nas. Jak się do tego odnieść? Czy nie powinniśmy uznać, że imigracja jest zjawiskiem nie tylko nieuchronnym, ale także mającym pozytywne aspekty? Czyż obok względów humanitarnych nie przemawiają […]
Szczegóły Wstęp wolny
29październik piątek
Debata online

Wolność we współczesnej Europie. Unia Europejska i jej liberalizm

Time: piątek, 29 października 2021 14:00 - 17:00
Wolność jest idolem naszych czasów. Powołują się na nią wszyscy – lewica i prawica, postępowcy i konserwatyści, rządzący i opozycja. Rzadko jednak wyjaśnia się przy tym, o jaką i czyją wolność chodzi.  W naszym webinarium spróbujemy przyjrzeć się różnym znaczeniom wolności, a także różnym jej przejawom w życiu społecznym współczesnej Europy. Będziemy dyskutować o tym, na […]
Szczegóły Wstęp wolny
05listopad piątek
Debata online

Suwerenność i autonomia strategiczna „Europy” – mrzonka czy konieczność?

Time: piątek, 5 listopada 2021 14:00 - 17:00
Prezydent Emmanuel Macron w szeroko dyskutowanym przemówieniu na Sorbonie rzucił hasło „suwerennej Europy”. W jakim sensie „Europa” nie będąc państwem mogłaby być suwerenna? Czy próba budowy „suwerennej Europy” nie musiałaby oznaczać końca suwerenności państw członkowskich? A może pojęcie suwerenności w ogóle straciło w dzisiejszym świecie na znaczeniu? Ostrożniej mówi się raczej o „autonomii Europy” – […]
Szczegóły Wstęp wolny