Powrót do wszystkich wydarzeń

Debata pt. „Europa w czasach zarazy. Konsekwencje społeczne, kulturowe i polityczne pandemii”

piątek, 5 marca 2021
Pandemia zachwiała wieloma pewnikami naszego życia społecznego i politycznego,  między innymi ujawniła podziały pokoleniowe i społeczne, postawiła na nowo pytanie o funkcje granic narodowych oraz granic wolności jednostki. Debata ma zainicjować ściślejszą współpracę polskich naukowców i intelektualistów z grupą badaczy z Gruzji i Niemiec. Chodzi w niej o porównanie spojrzeń na Europę i jej problemy z 1) Gruzji, kraju który jest członkiem Partnerstwa Wschodniego, 2) Niemiec, kraju, który odgrywa w UE czołową rolę 3) Polski, „nowego” jej członka, lidera Europy Środkowo-Wschodniej. Jednocześnie chodzi o promocję polskiego sposobu rozumienia współczesnej Europy i zachodzących w niej procesów społecznych, kulturowych i politycznych.
Debata będzie podzielona na trzy części:
 
Część 1) Prawa człowieka, prawa wspólnoty – prowadzi: Prof. Zdzisław Krasnodębski
 • Prof. Georg Lohman Filozof, socjolog, Uniwersytet w Magdeburgu
 • Prof. Ryszard Legutko, filozof, poseł do Parlamentu Europejskiego
 • Prof. Mamuka Beriashvili-Philisoph, filozof, Uniwersytet Techniczny w Tbilisi
 
Część 2) Czego dowiedzieliśmy się o naszych społeczeństwach – prowadzi: Red. Bronisław Wildstein
 • Dr Aleksander Temkin, działacz społeczny, filozof, przewodniczący Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej
 • Prof. Johannes Weiß, socjolog, Uniwersytet w Kassel
 • Ketevan Rcheulishvili, Uniwersytet Techniczny w Tbilisi
 
Część 3) Czy i jak pandemia zmieniła nasz sposób myślenia (filozofia, ekonomia, polityka) – prowadzi: Prof. Andrzej Zybertowicz
 • Dr Justyna Schulz, ekonomista, Instytut Zachodni
 • Prof. Theo Kobusch, filozof, Uniwersytet w Bonn
 • Mariam Khazatadze, Uniwersytet Techniczny w Tbilisi

 • Rodzaj: Debata online
 • Kiedy: 5 marca 2021 - 14:00 - 17:00
 • Czas:180