Powrót do wszystkich wydarzeń

„Forma polityczna Europy: federacja czy konfederacja, państwa narodowe czy imperium”

piątek, 26 lutego 2021

W Europie – rozumianej w sensie geograficznym –  istniało na przestrzeni wieków wiele zmiennych form politycznych. Kiedyś południową część Europy zajmowało Cesarstwo Rzymskie, resztę Europy zamieszkiwały „barbarzyńskie ludy” – celtyckie, germańskie i słowiańskie. Potem pod wpływem idei „odnowy imperium” rozwinęło Święte Cesarstwo Rzymskie, będące polityczna formą „Communitas Christiana”, którą tworzyły chrześcijańskie państwa europejskie. Od 17 wieku ta luźna forma politycznej jedności, nieobejmująca całości Europy, zmienia się w „system westfalski” suwerennych państw. Mimo przewagi Francji przypisywana Ludwika XVI próba stworzenia uniwersalnej monarchii katolickiej nigdy nie miała szans powodzenia. Po klęsce kolejnej próby zjednoczenia Europy przez Napoleona przyszedł porządek ustanowiony na Kongresie Wiedeńskim oparty na zasadzie legitymizmu i równowagi sił między mocarstwami europejskimi. Rozpadł się on ostatecznie w 1914 r. Po 1918 roku system polityczny miał być oparty na państwach narodowych , ale z Ligą Narodów jako ramami porządku światowego. W latach 1933-1945 brutalną próbą ustanowienia jedności politycznej Europy podjęła III Rzesza. Wszystkie te formy polityczne miały nietrwały charakter. We wszystkich pojawiło się napięcie między dążeniem do stworzenia mniej lub bardziej scentralizowanego paneuropejskiego porządku a tendencjami odśrodkowymi, między partykularyzmem a uniwersalizmem, wolnością poszczególnych organizmów politycznych i ekspansją centralnego ośrodka władzy.

Integracja europejska po II wojnie światowej była próbą stworzenia ładu politycznego opartego na dobrowolnej współpracy państw europejskich, coraz ściślej ze sobą związanych wartościami i interesami, i ustanawiającymi wspólne instytucje o jasno wyznaczonych kompetencjach, ale respektującymi swoją odmienność.

Jak dzisiaj wygląda realizacja tej idei? Czym jest dzisiaj Unia Europejska? W jakim kierunku będzie ona ewoluować? Jaka będzie przyszła forma polityczna Europy, jaki będzie polityczny ład naszego kontynentu. To są pytania, które – w świetle historii i naszych wartości – chcielibyśmy przedyskutować na wideokonferencji.

Moderator:
 • Prof. Zdzisław Krasnodębski – prezes Stowarzyszenia Twórców dla Rzeczypospolitej, Poseł do Parlamentu Europejskiego. Polska
 • Prof. Ryszard Legutko, filozof, publicysta, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Polska
 
Paneliści:
 • Prof. Tomasz Grosse, socjolog, politolog, historyk, Uniwersytet Warszawski, Polska
 • Prof. Przemysław Saganek, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Polska
 • Prof. Ulrike Guerot, Uniwersytet  Dunajski w Kremsk, Austria
 • Bronisław Wildstein, pisarz, dziennikarz, Polska
 • Prof. David Engels, historyk, Belgia
 • Thomas Ferrier, historyk, założyciel Parti des Européens, Francja
 
 
Sponsor Strategiczny

 
Sponsor
 • Rodzaj: Debata online
 • Kiedy: 26 lutego 2021 - 14:00 - 17:00
 • Czas:180 minut