Powrót do wszystkich wydarzeń

Gorsza Europa: Czy Słowianie są Europejczykami? O sile historycznego

piątek, 12 listopada 2021

Europa Środkowo-Wschodnia to ciągle region postrzegany – także przez niektórych jego mieszkańców – jako wymagający kurateli, jako „nowa Europa”, obszar pokomunistyczny, inna, gorsza ” Europa”, która musi przejmować wzory kulturowe, wartości i standardy wypracowane  „Zachodu”.

Twierdzono, że cywilizacja Europy jest dziełem romańsko-germańskim, przenoszony potem na kolonizowane obszary słowiańskie. Wiek XIX utwierdzał stereotyp o wtórności kulturowej i braku umiejętności państwowotwórczych Słowian. W tej debacie zajmiemy się zapisanym w kulturze
i literaturze motywie „kolonizacji” i postkolonialnej mentalności, zarówno „kolonizatorów”,
jak i ”kolonizowanych”, i zadamy pytanie, na ile jest on obecny we współczesnym dyskursie politycznym.

Moderator:
  • Prof. Zdzisław Krasnodębski, prezes Stowarzyszenia Twórców dla Rzeczypospolitej, Poseł do Parlamentu Europejskiego

 

Paneliści: 

  • Prof. Gunnar Heinsohn – socjolog, ekonomista, demograf, pisarz i publicysta, Niemcy
  • Prof Hans Henning Hahn – historyk, Niemcy
  • Prof. Andrzej Waśko – literaturoznawca i historyk kultury, Polska
  • Prof. Eduard Mühle – historyk, Niemcy
  • Prof. David Engels – historyk, Belgia
  • Max-Erwann Gastineau – historyk, redaktor naczelny części politycznej czasopisma „Limite”, Francja

 

Sponsor Strategiczny:Sponsor Główny:

Sponsor:

  • Rodzaj: Debata online
  • Kiedy: 12 listopada 2021 - 14:00 - 17:00