Powrót do wszystkich wydarzeń

Kapitał i narodowość. Społeczne i kulturowe skutki globalizacji – czy mamy do czynienia ze zmianą paradygmatu?

piątek, 11 czerwca 2021

W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, gdy dokonywała się transformacja ustrojowa w Europie Środkowo-Wschodniej w ekonomii dominował neoliberalizm, który wpływał na działania podejmowane przez takich polityków, jak Ronald Reagan czy Margaret Thatcher.  Reformy miały polegać na prywatyzacji, wzmacnianiu wolnej konkurencji, minimalizowaniu roli państwa, ograniczeniu polityki społecznej oraz redystrybucji. Była to reakcja na nadmierną rozbudowę państwa opiekuńczego i stagnację gospodarczą. Urynkowienia całego życia społecznego i globalizacja wydawały się nieodwracalnym trendem historycznym.

W Europie-Środkowej neoliberalizm trafił na szczególnie podatny grunt, gdzie reformy siłą rzeczy musiały oznaczać uwolnienie „mechanizmów rynkowych” z więzów komunistycznego państwa i jego „planowania”. Neoliberalne idee funkcjonowały jako uproszczone oczywistości. Wszyscy pamiętamy hasło: „kapitał nie ma narodowości”, a także pełną uchodzącą za wyraz życiowego realizmu konstatację, że ”pierwszy milion trzeba ukraść.” Dzisiaj wiele z idei neoliberalnych ulega przewartościowaniu. Widzimy także odwrócenie niektórych trendów w gospodarce. W czasie tej wideokonferencji zastanowimy się nad skutkami dominacji idei neoliberalnych, nad procesem globalizacji, miejscem rynku w społeczeństwie. A także nad nowymi zjawiskami w gospodarce i zmianą paradygmatu w ekonomii.

Moderator:

  • Prof. Zdzisław Krasnodębski, prezes Stowarzyszenia Twórców dla Rzeczypospolitej, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Paneliści: 

  • Jan Szewczak – wiceprezes PKN Orlen ds. Finansowych, Polska,
  • Prof. Elżbieta Mączyńska – ekonomista, wykładowca akademicki, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Polska,
  • dr Justyna Schulz – dyrektor Instytutu Zachodniego, Polska,
  • Prof. Ryszard Legutko – filozof, publicysta, poseł do Parlamentu Europejskiego, Polska,
  • Prof. Joachim Starbatty – ekonomista, wykładowca akademicki, były poseł  do Parlamentu Europejskiego, Niemcy.

 

 

Sponsor strategiczny:

 

Sponsor:

  • Rodzaj: Debata online
  • Kiedy: 11 czerwca 2021 - 14:00 - 17:00