Powrót do wszystkich wydarzeń

Pierwsza debata z cyklu o przyszłości Europy pt. „Zielony Ład” – jak racjonalnie chronić środowisko? Oikofilia konserwatyzmu.

piątek, 29 stycznia 2021
Kwestia ochrona klimatu stała się jednym z najbardziej dyskutowanych problemów współczesności, z ogromnymi konsekwencjami politycznymi i gospodarczymi.

Polityka klimatyczna Unii w decydujący sposób określa dziś jej politykę energetyczną, a tym samym również gospodarczą. Unia stale podwyższa swoje cele klimatyczne, licząc, że świat pójdzie za jej przykładem. Dążenie do tych celów ma jednocześnie łączyć się z modernizującą transformacją gospodarki europejskiej, obejmującą niemal wszystkie jej sektory. Powstaje jednak pytanie, czy cele te są realistyczne, jakie będą koszty tej transformacji dla poszczególnych państw i regionów.

W tej interdyscyplinarnej wideokonferencji będziemy rozmawiać zarówno o ideowej stronie współczesnego ekologizmu, o jego źródłach historycznych i możliwych wariantach, jak i o jego społecznych i gospodarczych skutkach.

Politycznie ochrona klimatu stała się domeną partii i środowisk lewicowych, co w znacznej części motywowane jest ich dawnymi „antykapitalistycznymi” resentymentami. „Lęk o przyszłość planety” przyczynił się do politycznej „zielonej fali” w wielu krajach członkowskich Unii. My chcielibyśmy zapytać, jak do tych problemów odnoszą się konserwatyści. Jak konserwatywna „oikofilia” łączy się ze stosunkiem do środowiska naturalnego oraz ochroną klimatu? Czy możliwy jest „zielony konserwatyzm” i na czym by on polegał?

Moderator:

  • Prof. Zdzisław Krasnodębski – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Twórców dla Rzeczypospolitej

Paneliści:

  • Prof. Mamuka Beriashvilii, filozof, Uniwersytet Techniczny w Tbilisi, Gruzja,
  • Grzegorz Górny, dziennikarz, Sieci, Polska,
  • Gábor Baranyai, Stałe Przedstawicielstwo Węgier przy UE,
  • dr Nils Meyer-Ohlendorf, Ecologic Institute, Niemcy,
  • Maciej Tomecki, Biuro Strategii i Projektów Strategicznych PKN Orlen S.A.
 
Sponsor Strategiczny
 
 
Sponsor
  • Organizer Name: STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW DLA RZECZYPOSPOLITEJ
  • Rodzaj: Debata online
  • Kiedy: 29 stycznia 2021 - 14:00 - 17:00
  • Miejsce:Warszawa