Lokalizacja

STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW DLA RZECZYPOSPOLITEJ
ul. Kaliny Jędrusik 4/8
01-748 Warszawa

O nas

Stowarzyszenie Twórców dla Rzeczypospolitej powstało w 2009 roku z inicjatywy grupy twórców skupionych wokół idei promocji i ochrony polskiej kultury, a także wolności słowa i podstawowych wartości cywilizacyjnych wywodzących się z Dekalogu.
Członkami stowarzyszenia są pisarze, filmowcy, muzycy, plastycy, dziennikarze, publicyści i naukowcy.

Byli wśród nich również, niestety już nieżyjący, wybitni przedstawiciele swych dziedzin twórczości: Izabella Galicka, Antoni Krauze, Marek Nowakowski, ks. Jacek Pleskaczyński i Jerzy Wójcik.

Jednym z pierwszych przedsięwzięć STdR była organizacja serii dyskusji, które odbywały się w warszawskim Klubie Hybrydy i były poświęcone kluczowym problemom Polski. Stowarzyszenie organizowało także pokazy filmów w Niemczech. Zabierało głos w sprawach publicznych. Od 2014 przez kolejne pięć lat Stowarzyszenie przygotowywało duże międzynarodowe konferencje w ramach Festiwalu Kultury Rzeczpospolitej, który odbywał się w Przemyślu. Od 2015 patronat nad tym cyklem konferencji objął Prezydent RP.
Od 2015 członkowie STdR służą zarządzającym polską kulturą swoją wiedzą ekspercką. Stowarzyszenie skutecznie wystąpiło z inicjatywą wprowadzenia w Polsce ustawy o zachętach dla produkcji audiowizualnej.

wydarzenia

Nadchodzące wydarzenia