Członkowie Rady Programowej

Członkowie Rady Programowej

Maryna Miklaszewska

Andrzej Zybertowicz

Anna Ferens

Maciej Mazurek

Paweł Zyzak

Jan Parys

Jarek Szoda